Carian

Terma dan Syarat

Data di pengkalan ini bukan untuk diberi kepada chatbox atau se-adanya. Jika data diberi hanya kepada jabatan kerajaan sahaja.
 • Laman ini ini hanya untuk kawasan Sungai Petani sahaja !
 • Jika anda mahu kedai/tempat anda dihapuskan dalam pengkalan data sila hubungi admin@sponline.xyz
 • Kami tidak perlu data peribadi anda, kami hanya mahu anda pergi ke lokasi-lokasi dipaparkan sahaja dengan tepat.Jika anda mahu memaparkan data baru kami hanya perlu verfikasi facebook login ataupun email
 • Jika anda dari Europe, kami tiada cookie dan default https untuk semua fungsi (GDPR)
 • Malaysia PDPA
 • Gambar STREET VIEW/Google Map adalah lama (4 Tahun Lepas ke 1 tahun lepas ) dan mungkin tiada dalam pengkalan data Google. Maka anda boleh hubungi seorang ketika ini x@x.com untuk street map view
 • Landmark "Brand" Tidak akan diblur. Ia akan memudahkan anda mengenal pasti lokasi tersebut. Jika gambar blur pada street map itu adalah privacy dari google Privacy
 • Apple Map Tiada Street View Apple Map Vehicle
 • OpenStreetMap Tiada Street View
 • Here map Tiada Street View Here Map
 • 10 Ringgit Sehari jika anda mahu letakan pin di waze Waze
 • Ux Library Android made by Ramation